BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA i GMINY w JUTROSINIE               FILIA BIBLIOTECZNA w DUBINIE                           FILIA BIBLIOTECZNA w SZKARADOWIE

ul. A. MICKIEWICZA 2; 63 - 930 JUTROSIN                                          DUBIN 131; 63 - 930 JUTROSIN                               SZKARADOWO 1; 63-930 JUTROSIN

tel. (65) 54 71 595                                                                              tel. (65) 54 71 787                                                  tel. (65) 54 73 827

e-mail: kontakt@bibliotekajutrosin.pl                                                e-mail: kontakt@bibliotekajutrosin.pl                    e-mail: kontakt@bibliotekajutrosin.pl