BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA i GMINY w JUTROSINIE               FILIA BIBLIOTECZNA w DUBINIE                           FILIA BIBLIOTECZNA w SZKARADOWIE

ul. A. MICKIEWICZA 2; 63 - 930 JUTROSIN                                          DUBIN 131 A; 63 - 930 JUTROSIN                            SZKARADOWO 1; 63-930 JUTROSIN

tel. (65) 54 71 595                                                                              tel. (65) 54 71 787                                                   tel. (65) 54 73 827

e-mail: biblioteka.jutrosin@wp.pl                                                      e-mail: biblioteka.jutrosin@wp.pl                            e-mail: biblioteka.jutrosin@wp.pl

strona: www.biblioteka.jutrosin.eu                                                   www.biblioteka.jutrosin.eu                                      www.biblioteka.jutrosin.eu